Speciality show Akita & American Akita 25.08.2018

 
Akitoiden & Amerikanakitoiden Erikoisnäyttely on jälleen Hollolassa, Messilän maisemissa, osoitteessa Messiläntie 308, 15980 Messilä (www.messila.fi)
Tuomareiksi olemme kutsuneet akitoille Bob Browne Snr, IR kennel Modevill
amerikanakitoille Matthew Bostock, UK kennel Ruthdales
 
Akita & American akita speciality shows are again in Hollola 25.08.2018, countryside of Messilä, address Messiläntie 308, FI-15980 Messilä (www.messila.fi)
We have invitated for judges;
akitas Bob Browne Snr, IR kennel Modevill
American Akitas Matthew Bostock, UK kennel Ruthdales
 
 
Erikoisnäyttelyssä myös pennut (5-7 kk & 7-9 kk), jälkeläisluokat ja turistiluokka (pitkäturkit, kivesvikaiset jne)
 
These specialitys shows also puppies (age from 5 to 7 months & from 7 to 9 months), progency groups and tourist class (LC, males without testicles and so on)
 
Amerikanakita Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä osoitteeseen: Amerikanakita erikoisnäyttely 2018, Kivikatu 2 A 11, 15140 Lahti. Tiedustelut americanakitashow@gmail.com tai puhelimitse 045-1144 954. Ilmoittautumismaksut 33 € koira, saman omistajan 2 jne. koira 28 €, pennut, veteraanit ja turistit 28 €, yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna tilille FI40 4108 0010 3666 34 viesti erikoisnäyttely 2018. Turistiluokkaan ilmoitautumiset vain paperilla tai sähköpostilla (aihe erikoisnäyttely 2018). Ilmoittautuminen ajalla 3.-5.8. vain netin kautta 50 € koira. Palkintotuomari Matthew Bostock, Englanti
 
American akita entry:
Entries at least 2nd of August to address: American Akita speciality show 2018, Kivikatu 2 A 11, FI-15140 Lahti, Finland. Info americanakitashow@gmail.com or by phone +358 45 1144 954. Entry price 33 € / dog, same owner's 2 dog and so on 28 €, puppies, veterans and tourists 28 €, over 10 years old veterans entry to veteran class free for Bankaccount FI40 4108 0010 3666 34 message speciality show 2018. Entries for tourist class on by paper or email (subject speciality show 2018) Entries during 03.-05.08. only by online 50 € / dog. Judge Matthew Bostock, UK.
 
TÄHÄN AVAUTUU NETTI ILMOITTAUTUMINEN I ONLINE ENTRY WILL OPEN HERE
 
Akita Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä osoitteeseen: Akita erikoisnäyttely 2018, Kivikatu 2 A 11, 15140Lahti. Tiedustelut americanakitashow@gmail.com tai puhelimitse 045-1144 954. Ilmoittautumismaksut 33 € koira, saman omistajan 2 jne. koira 28 €, pennut, veteraanit ja turistit 28 €, yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna tilille FI52 5710 8320 0324 13 viesti erikoisnäyttely 2018. Turistiluokkaan ilmoitautumiset vain paperilla tai sähköpostilla (aihe erikoisnäyttely 2018). Ilmoittautuminen ajalla 3.-5.8. vain netin kautta 50 € koira. Palkintotuomari Bob Browne Snr, Irlanti
 
Akita entry:
Entries at least 2nd of August to address: Akita speciality show 2018, Kivikatu 2 A 11, FI-15140 Lahti, Finland. Info americanakitashow@gmail.com or by phone +358 45 1144 954. Entry price 33 € / dog, same owner's 2 dog and so on 28 €, puppies, veterans and tourists 28 €, over 10 years old veterans entry to veteran class free for Bankaccount FI52 5710 8320 0324 13 message speciality show 2018. Entries for tourist class on by paper or email (subject speciality show 2018) Entries during 03.-05.08. only by online 50 € / dog. Judge Bob Browne Snr, IR.