Speciality show Akita & American Akita 25.08.2018

 
Akitoiden & Amerikanakitoiden Erikoisnäyttely on Hollolassa, Nuorisoseurantalo Toivola, osoitteessa Kivikoskentie, 15880 Hollola
Tuomareiksi olemme kutsuneet akitoille Bob Browne Snr, IR kennel Modevill
amerikanakitoille Matthew Bostock, UK kennel Ruthdales
 
Akita & American akita speciality shows are in Hollola 25.08.2018, Nuorisoseurantalo Toivola,  address Kivikoskentie, 15880 Hollola
We have invitated for judges;
akitas Bob Browne Snr, IR kennel Modevill
American Akitas Matthew Bostock, UK kennel Ruthdales
 
 
Erikoisnäyttelyssä myös pennut (5-7 kk & 7-9 kk), jälkeläisluokat ja turistiluokka (pitkäturkit, kivesvikaiset jne)
 
These specialitys shows also puppies (age from 5 to 7 months & from 7 to 9 months), progency groups and tourist class (LC, males without testicles and so on)
 
Amerikanakita Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä osoitteeseen: Amerikanakita erikoisnäyttely 2018, Kivikatu 2 A 11, 15140 Lahti. Tiedustelut americanakitashow@gmail.com tai puhelimitse 045-1144 954. Ilmoittautumismaksut 33 € koira, saman omistajan 2 jne. koira 28 €, pennut, veteraanit ja turistit 28 €, yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna tilille FI40 4108 0010 3666 34 viesti erikoisnäyttely 2018. Turistiluokkaan ja jälkeläisluokkaan ilmoitautumiset vain paperilla tai sähköpostilla (aihe erikoisnäyttely 2018) osoitteeseen americanakitashow@gmail.com. Ilmoittautuminen ajalla 3.-5.8. vain netin kautta 50 € koira. Parikilpailuun ilmoittautuminen paikan päällä 10 €. Palkintotuomari Matthew Bostock, Englanti (tästä esittelyyn)
 
American akita entry:
Entries at least 2nd of August to address: American Akita speciality show 2018, Kivikatu 2 A 11, FI-15140 Lahti, Finland. Info americanakitashow@gmail.com or by phone +358 45 1144 954. Entry price 33 € / dog, same owner's 2 dog and so on 28 €, puppies, veterans and tourists 28 €, over 10 years old veterans entry to veteran class free for Bankaccount FI40 4108 0010 3666 34 message speciality show 2018. Entries for tourist class and progency class on by paper or email (subject speciality show 2018) to address americanakitashow@gmail.com.  Entries during 03.-05.08. only by online 50 € / dog. Brace competion entry at the showplace 10 €. Judge Matthew Bostock, UK. (introduction)
 
 
Akita Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä osoitteeseen: Akita erikoisnäyttely 2018, Kivikatu 2 A 11, 15140Lahti. Tiedustelut americanakitashow@gmail.com tai puhelimitse 045-1144 954. Ilmoittautumismaksut 33 € koira, saman omistajan 2 jne. koira 28 €, pennut, veteraanit ja turistit 28 €, yli 10 v. veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna tilille FI52 5710 8320 0324 13 viesti erikoisnäyttely 2018. Turistiluokkaan ja jälkeläisluokkaan ilmoitautumiset vain paperilla tai sähköpostilla (aihe erikoisnäyttely 2018) osoitteeseen americanakitashow@gmail.com. Ilmoittautuminen ajalla 3.-5.8. vain netin kautta 50 € koira.  Parikilpailuun ilmoittautuminen paikan päällä 10 €.
Palkintotuomari Bob Browne Snr, Irlanti (tästä esittelyyn)
 
Akita entry:
Entries at least 2nd of August to address: Akita speciality show 2018, Kivikatu 2 A 11, FI-15140 Lahti, Finland. Info americanakitashow@gmail.com or by phone +358 45 1144 954. Entry price 33 € / dog, same owner's 2 dog and so on 28 €, puppies, veterans and tourists 28 €, over 10 years old veterans entry to veteran class free for Bankaccount FI52 5710 8320 0324 13 message speciality show 2018. Entries for tourist class and progency class  on by paper or email (subject speciality show 2018) to address americanakitashow@gmail.com. Entries during 03.-05.08. only by online 50 € / dog. Brace competion entry at the showplace 10 €.Judge Bob Browne Snr, IR. (introduction)