2016

ROP Inuline Summertime om.?, tuomarina Nina Janger ja VSP Great Flame's No One Like You om. Riina Haapakallio, Erika Häkkinen & Katri Laitila